Oprichten verenigingsgebouw met schiet-accommodatie.

Schutterij St. Martinus Vaesrade 09-11-2023
171 keer bekeken 0 reacties

Het door vrijwilligers doen oprichten van een duurzaam verenigingsgebouw om de binding en saamhorigheid verder te bevorderen en ter verbetering van de leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp Vaesrade.

Kern

Naam
Vaesrade

Aantal inwoners
Bijna 1000

Gemeente
Beekdaelen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Schutterij St. Martinus

Doelstelling
Het onder eigen beheer oprichten van een duurzaam verenigingsgebouw met schiet-accommodatie voor schutters- en maatschappelijke activiteiten.

Aantal leden
Ruim 100

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Opzetten plan van aanpak, maken begroting/dekkingsplan en exploitatieplan.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@martinus-Vaesrade.nl

Project

Doelstelling
Het door vrijwilligers doen oprichten van een duurzaam verenigingsgebouw om de binding en saamhorigheid verder te bevorderen en ter verbetering van de leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp Vaesrade.

Beginsituatie
Er is op dit moment GEEN gebouw. De omgevingsvergunning voor het bouwen van een duurzame verenigingsgebouw is in september 2023 door de gemeente Beekdaelen afgegeven. Tegen de vergunning zijn door de omgeving geen bezwaren kenbaar gemaakt. De grond alwaar het gebouw geplaatst wordt, wordt gehuurd van de gemeente Beekdaelen en het gebouw wordt eigendom van de vereniging. De start van de bouw is gepland begin 2024. Het verenigingsgebouw wordt gasloos, optimaal geïsoleerd, voorzien van een groendak, triple glas en zoveel als mogelijk met recyclebare materialen duurzaam gebouwd. De energie wordt door 36 eigen zonnepanelen opgewekt. Het verenigingsgebouw wordt energieneutraal gebouwd en zal energielabel A++++ "nul op de meter" krijgen. Het verenigingsgebouw zal klimaatbestendig zijn.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Omdat in het dorp Vaesrade meerdere verenigingen verdwenen zijn heeft de schutterij diverse andere taken, buiten de schuttersactiviteiten, op zich genomen om de leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp Vaesrade te bevorderen. Zo organiseert de schutterij onder andere in het dorp Vaesrade jaarlijks de intocht van Sinterklaas, ophangen van kerstversiering aan de lantaarnpalen, lampionnenoptocht, wandeling, oriëntatietocht, paasspeurtocht, burgervogelschieten, nonnevottenactie en is zij mede organisator van de rommelmarkt. Tevens begeleid de schutterij jaarlijks de processie en de carnavalsoptocht en ondersteunt zij de kerstwandeling / kerstverhaal. Ook heeft de schutterij sedert 2023 het onderhoud van het kerkhof in Vaesrade op zich genomen. In de huidige situatie heeft de schutterij geen eigen verenigingsgebouw en vinden die activiteiten verspreid plaats, hetgeen de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp Vaesrade niet ten goede komt. Bij het organiseren van maatschappelijke activiteiten in het dorp Vaesrade wordt het verenigingsgebouw als ontmoetingsplek gebruikt.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is geen deel van een groter geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bewoners van de kern Vaesrade.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De werkzaamheden zullen door een vijftigtal vrijwilligers van de schutterij en bewoners uit het dorp Vaesrade, zelf in groepsverband worden uitgevoerd. Door de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren wordt de onderlinge band en betrokkenheid tussen de vrijwilligers en het draagvlak onder de bewoners in het dorp Vaesrade verstevigd. Zo zullen de werkzaamheden voor onder andere het grondwerk, de ruwbouw, de dakconstructie, elektrische installatie, CV- en ventilatie installatie, tegelwerk, sanitair, schilderwerk, vloerafwerkingen, kozijnen etc. door de vrijwilligers worden uitgevoerd. Voor alle bouwkundige facetten is deskundigheid onder de vrijwilligers aanwezig. Alleen daar waar noodzakelijke deskundige certificering binnen de vrijwilligers ontbreekt zal deze ingekocht worden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Daar waar deskundigheid vereist is.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten zijn berekend op ongeveer € 368.000,-, welke middels eigen middelen, subsidies, donaties en fondswerving verkregen dienen te worden. Een begroting en dekkingsplan kan worden aangereikt. Het voornemen is om in januari 2024 te starten met het project. Uiterlijk in het 4de kwartaal 2024 zullen de werkzaamheden zijn afgerond.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, sponsoren in natura.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Alle onderzoeken hebben reeds plaatsgevonden. Er is in september 2023 door de gemeente Beekdaelen een omgevingsvergunning voor de bouw van het gebouw afgegeven. Door de omgeving zijn tegen de omgevingsvergunning geen bezwaren kenbaar gemaakt

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Uit eerder contact.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Eventueel advies over andere vormen van financiering!

Anders

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen