Verduurzaming Apostelpark

Rob van Eekeren 09-11-2023
217 keer bekeken 0 reacties

Ons Apostelpark is het middelpunt van onze Apostelwijk. Wij proberen dit park te vergroenen, middels het aanplanten en beheren van bloemenvelden. Tevens proberen wij dit park met historische waarde, in een beter perspectief te plaatsen dmv. een naamsverandering in het "van Enckevoirtpark".

Kern

Naam
Apostelwijk

Aantal inwoners
500 mensen

Gemeente
Helmond

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Buurtpreventieteam Apostelwijk

Doelstelling
het verbeteren van het woonwelzijn van de wijkbewoners in de Apostelwijk

Aantal leden
12 mensen

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben al vele jaren een goed lopende buurtvereniging en buurtpreventieteam. Deze ervaringen kunnen wij delen met eventueel andere buurtpreventieteams.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Doelstelling
Ons Apostelpark is het middelpunt van onze Apostelwijk. Wij proberen dit park te vergroenen, middels het aanplanten en beheren van bloemenvelden. Tevens proberen wij dit park met historische waarde, in een beter perspectief te plaatsen dmv. een naamsverandering in het "van Enckevoirtpark".

Beginsituatie
De gemeente Helmond heeft in het kader van verduurzaming van de stad en haar omgeving, een beleid ingezet van vergroening van haar wijken. Het huidige Apostelpark is danig aan verandering en verbetering toe, middels een ander maaibeleid, verbeteren van de bio-diversiteit en besef van haar historisch kader. Bewoners moeten daarin meegenomen kunnen worden middels informatie, kennisverwerving en activiteiten ondersteuning, die het doel hebben het verbeteren van het gebruik van het park en het bevorderen van het samenwonen rondom het park.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij hopen dat door het organiseren van activiteiten, zoals het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van bloemenvelden en parkgroen, naast het opzetten van activiteiten rondom de naamsverandering van het park, dat dit samenkomen en samenwerken, de cohesie van de wijkbewoners zal vergroten. Tevens hopen wij dat bewoners die met deze activiteiten aan de slag gaan, meer informatie en kennis vergaren van de bio-diversiteit van een klein stadspark. Evenzo zal de naamgever van dit gebied , Kardinaal van Enckevoirt, middels studie en aandacht uit de vergetelheid gehaald kunnen worden.

Onderdeel van een groter geheel
Ja het preventieteam Apostelwijk is onderdeel van de wijkvereniging Apostelwijk. Tevens hopen wij aan te kunnen sluiten op het nieuwe gemeentelijke maaibeleid en gemeentelijke stimulering om wijken in Helmond te vergroenen tot bevordering van het woonwelzijn van haar bewoners

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In onze optiek hebben alle wijkbewoners voordeel van deze ontwikkelingen van ons wijkparkje.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij hopen in het voorjaar 2024 een doordacht en doorsproken plan van aanpak te hebben, die we gezamenlijk gedurende het jaar proberen uit te werken. Grondbewerking vóór het inzaaien in het voorjaar, inzaaien en onderhouden in het vroege begin van de lente 2024. In de zomer van 2024 hopen we een aantal activiteiten te kunnen houden rondom de naamwisseling van het park. Het ambtelijk advies bij aanvraag voor de naamwisseling is al positief, het gemeentebestuur moet er nog over besluiten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Grondbewerking zoals machinaal frezen van de bloemenvelden en maaien van het voetbalveldje midden in het park

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Omdat de plannen en activiteiten nog uitgewerkt moeten, is het nu nog een aanname. Wij verwachten een dekking te moeten gaan zoeken van € 5000,00. Mocht dit dit jaar niet gaan lukken, dan kunnen we een aantal elementen uit het programma van de naamwisseling naar het volgens jaar verschuiven. De vergroening van het park hopen wij wel in 2024 klaar te hebben.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij hopen op ondersteuning van de afdeling IBOR ( groen) van de gemeente Helmond. Op gebied van de naamwisseling hopen wij op ondersteuning en kennis van en over Kardinaal van Enckevoirt van de Heemkundekring Mierlo. Contacten met de afdeling IBOR gem. Helmond en Heemkundekring Mierlo zijn al gelegd.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja Arcadis zou ons goed kunnen helpen met een bodemonderzoek waar wij de bloemenvelden zouden willen hebben. De keuze van welke planten wij zouden moeten inzaaien, zou daarin beter onderbouwd worden. Een advies en/of een klankbord over de schetsonderwerpen van deze bloemenvelden zou incidenteel erg welkom zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij kennen "Kern met Pit" al vanuit het verleden. Rond 2013 hebben wij een "waterputvitrine " in de buurt van het park geplaats om daarin ( replica's) artifacts ten toon te stellen, die uit het park in 1984 zijn opgegraven. Dit ook om het historisch begrip van deze omgeving te vergroten.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Inzage van welke grondsamenstelling de locaties zijn waar de bloemenvelden komen, zou heel mooi zijn. Wellicht een deelname aan de kosten van aanschaf zaai- en plant goed zou ook heel welkom zijn.

Inrichten groen

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen