Kinderen, jongeren runnen het Tiny Restaurant

Krista Werker 09-11-2023
178 keer bekeken 0 reacties

Doordat kinderen, jongeren met en voor senioren koken, willen wij enerzijds een stukje eenzaamheid wegnemen en anderzijds de kennis over voeding die bij oudere generaties nog wel aanwezig is overbrengen aan kinderen. Generaties leren elkaar kennen en voor elkaar te zijn.

kijk ook op de facebook pagina van de moestoon Laarbeek

Kern

Naam
Beek en Donk, wijk de Regt

Aantal inwoners
ongeveer 2500 mensen

Gemeente
gemeente Laarbeek

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
De kookvrienden

Doelstelling
Wij willen kinderen, jongeren met ouderen verbinden en daarmee een duurzame en leefbare wijk creëren waar je elkaar kent en helpt

Aantal leden
20 personen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben allerlei expertise in huis , zoals: De buurtverbinder van de Regt werkt aan meer samenhorigheid in de buurt. De kookvrienden weten alles over samen koken met verschillende generaties. Stichting MIEP werkt aan werkende netwerken en maatschappelijke verbindingen tussen generaties, zij hebben een mobiel Tiny Restaurant. Basisschool 't Otterke is een Daltonschool waar de focus ligt op vijf kernwaarden: (1) samenwerking, (2) vrijheid en verantwoordelijkheid, (3) effectiviteit, (4) zelfstandigheid en (5) reflectie. Bewoners van de Regt werken aan meer verbinding tussen alle generaties. Studenten van verschillende opleidingen volgen hun leer- en ontwikkelingsdoelen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@stichtingmiep.nl

Project

Doelstelling
Doordat kinderen, jongeren met en voor senioren koken, willen wij enerzijds een stukje eenzaamheid wegnemen en anderzijds de kennis over voeding die bij oudere generaties nog wel aanwezig is overbrengen aan kinderen. Generaties leren elkaar kennen en voor elkaar te zijn.

Beginsituatie
De moestuin uit de Regt grenst zowel aan de seniorenwoningen als aan de basisschool 't Otterke. Wij (stichting MIEP, en de buurtverbinder van de Regt en vrijwilligers uit de wijk) hebben in het project moesTOON februari-oktober 2023 eerst gezorgd dat tuinders en kwekers uit Laarbeek groente plantjes en zaadjes leverden aan de moestuin. Kinderen van 't Otterke en senioren tuinieren samen in de moesTOON. Dit leverde al de eerste verbinding op tussen verschillende generaties. De tuinders en kwekers blijven in de komende jaren groente plantjes en zaad leveren aan de moesTOON. Vanuit de bewoners, senioren en de kinderen en leerkrachten van basisschool 't Otterke kwam de vraag en wens samen te koken met de groente uit de moesTOON. Wij hebben de projectgroep de kookvrienden opgericht en stichting MIEP bereid gevonden om het mobiele Tiny Restaurant midden in de moestuin te plaatsen waar gekookt kan worden. Kijk op onze Facebook pagina Moestoon Laarbeek

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het project kinderen, jongeren runnen het Tiny Restaurant zorgt voor nog meer verbinding tussen generaties. Door samen te koken willen wij enerzijds een stukje eenzaamheid bij ouderen wegnemen en anderzijds de kennis over voeding, die bij oudere generaties nog wel aanwezig is, overbrengen aan kinderen. Contact tussen verschillende generaties is voor alle partijen waardevol. De kinderen worden op deze manier bewust van gezonde voeding en de bewoners beleven een leuke dag vol interactie met de kinderen en jongeren. Verhalen komen los over nu en vroeger. We willen graag bereiken dat de kinderen en senioren elkaar beter leren kennen en een duurzame relatie kunnen opbouwen, dat het een broedplaats is van allerlei ideeën.

Onderdeel van een groter geheel
We hebben eerst gezorgd dat de verbinding met generaties in de moestuin, met het project moesTOON goed in de wijk geborgen is. Ook de plaatselijke tuinders en kwekers zorgen voor voldoende groente plantjes, zaad en kennis. Het project moesTOON heet zo omdat de kartrekker en vrijwilliger van dit van dit project Toon heet. Nu zijn we klaar voor de volgende stap: koken met generaties uit de moestuin.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners van de Regt het wooncomplex van 150 appartementen voor senioren die zelfstandig wonen maar ook wonen er senioren met een niet aangeboren hersenletsel en heeft de Regt een woonvorm voor dementerende ouderen, zij wonen in kleinschalige woningen. De Regt ligt midden in een woonwijk en de seniorenwoningen grenzen aan de moestuin en de basisschool ‘t Otterke.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
kinderen, jongeren runnen het Tiny Restaurant is een doorlopende activiteit. Een naam bedenken voor het restaurant, menu samenstellen, boodschappen doen, plannen, koken, tafels dekken en gasten ontvangen, super spannend, en super leuk! De kookvrienden helpen de kinderen met het oogsten van de groente uit de moestuin en het koken. Kinderen rouleren tijdens de periode januari t/m juli zodat iedereen aanbod komt en zij zoveel mogelijk gasten kunnen uitnodigen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Ontmoetingsplek in de moestuin. Het Tiny Restaurant vervoeren en plaatsen, waarmee we midden in de moestuin kunnen koken en de plek om elkaar te ontmoeten.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
In totaal € 2.000,00 Wij hebben al 1.000,00 van de ondernemers uit het dorp. We zouden heel blij zijn met € 1.000,00 van Kern met Pit.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We vragen advies over PR en Social media om het project nog beter te presenteren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Een schetsontwerp hoe we de openbare ruimte nog beter zouden kunnen betrekken en benutten zou geweldig zijn. Hoe we nog meer uit de moestuin zouden kunnen halen. Bewoners hebben heel veel ideeën. Zoals bijvoorbeeld een bloemenpluktuin. Dus het zou geweldig zijn als wij de bewoners van de Regt nog meer kunnen betrekken bij de openbare ruimten.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
via Stichting MIEP zij hebben een adviseur van het Katalys

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We zouden graag nog meer willen leren van jullie ervaringen.

Afbeeldingen

Tiny Restaurant

Ontmoetingsplek

  • Krista Werker 09 November 2023
    Tiny Restaurant staat midden in de moestoon van de Regt in Beek en Donk. Kijk op onze facebook pagina Moestoon Laarbeek

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen