Burendag ontbijt en verbindende activiteit met de straat stimuleren

Conny Ammerlaan 10-11-2023
155 keer bekeken 0 reacties

Op Burendag hebben wij al een keer een Burenontbijt georganiseerd voor alle bewoners van Kwintsheul. Dat was een groot succes. Jong en oud had zich ingeschreven, er was een hoge opkomst en een heel goede sfeer. Aanvankelijk was het idee om het Burendagontbijt buiten te organiseren maar ivm de wisselende weersomstandigheden hebben we gekozen om het toch binnen in onze grote zaal te organiseren. Er was zelfs een jongen uit de buurt die een Burendagrap heeft gecomponeerd en gezongen tijdens het ont

Kern

Naam
Kwintsheul

Aantal inwoners
4052 personen

Gemeente
Westland

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Kastanjehof

Doelstelling
Kastanjehof is een dorpshuis en zalencentrum waar veel vaste en eenmalige activiteiten worden georganiseerd, van aanschuiftafels voor de buurtbewoners tot, bridgen, klaverjassen, filmavonden, optredens van lokale coverbands, optredens van de lokale muziekvereniging en het koor. Wij zoeken altijd naar nieuwe mogelijkheden voor verbinding en het creëren van ontmoetingen. Ons kleine dorp heeft lang geen kern gehad omdat de lokale supermarkt afbrandde en we acht jaar moesten wachten op herbouw. Toen kwam nog corona en nu merk je dat er veel behoefte is om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of een glaasje en een hapje. Wij spelen daarop in door allerlei nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor de bewoners.

Aantal leden
een bestuur van 6 personen, een activiteitencommissie van 4 persoenen, een wisselend aantal vrienden en sponsors

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Als partycentrum hebben we van oudsher veel ervaring met het verzorgen van feesten en partijen. Als dorpshuis hebben we veel vaste huurders in huis (vrouwengilde, ouderenbond, welzijnsorganisatie Vitis, koor- en muziekvereniging) en hebben dus veel ervaring met het organiseren van activiteiten voor 50- en 60-plussers. Ons doel voor de nabije toekomst is om juist ook aan de verjonging van ons publiek te werken door andere activiteiten aan te bieden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
activiteiten@partycentrum-kastanjehof.nl

Project

Doelstelling
Op Burendag hebben wij al een keer een Burenontbijt georganiseerd voor alle bewoners van Kwintsheul. Dat was een groot succes. Jong en oud had zich ingeschreven, er was een hoge opkomst en een heel goede sfeer. Aanvankelijk was het idee om het Burendagontbijt buiten te organiseren maar ivm de wisselende weersomstandigheden hebben we gekozen om het toch binnen in onze grote zaal te organiseren. Er was zelfs een jongen uit de buurt die een Burendagrap heeft gecomponeerd en gezongen tijdens het ont

Beginsituatie
We hebben al ervaring met een Burendag ontbijt. We weten dat mensen het leuk vinden om voor zo’n gelegenheid aan te schuiven. We willen het graag gratis aanbieden, waardoor het nog laagdrempeliger wordt. We hebben nog geen ervaring met bewoners mobiliseren om iets leuks te doen met hun straat, zoals het verbeteren van het aanzien of de leefbaarheid van de straat of het organiseren van een straatbarbecue om de buurtbewoners beter te leren kennen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We merken nu al dat onze initiatieven voor de dorpsbewoners worden gewaardeerd. Jarenlang was het hart uit het dorp omdat er geen supermarkt was. Ons dorpshuis weet steeds meer bezoekers te trekken. Maar in de wijken en straten zelf wordt er minder uitgewisseld. De activiteiten die wij voorstellen kunnen daar weer beweging in brengen. Als het ons lukt om de bewoners te mobiliseren ontstaat er wellicht het idee dat het leuk is om ieder jaar met Burendag de straat op te gaan om te zorgen dat het er gezelliger uit ziet en om elkaar te ontmoeten tijdens een buurtbarbecue. De kracht zit hem dan ook in de herhaling.

Onderdeel van een groter geheel
In het Westland is men zich meer en meer bewust van de meer geïndividualiseerde maatschappij waarin wij leven en waarin veel mensen zich soms eenzaam voelen. Als bestuur van het dorpshuis vinden wij het fijn om een verbindende rol te spelen en daarnaast ook meer aandacht voor onze woonomgeving te hebben. De wijken waarin we wonen zijn al wat ouder en sommige straten kunnen wat achteruit gaan omdat er geen gezamenlijk belang lijkt te zijn om ervoor te zorgen dat het er goed uit blijft zien.. Hoe inspirerend is het om met elkaar te werken aan verbeteringen van het groen en om sowieso meer bij elkaar betrokken te zijn. Niemand wordt heel blij van het “ieder voor zich”.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Ons Burendag ontbijt is in de eerste plaats gericht op de ouderen uit ons dorp die soms minder mensen zien en dus erg blij zijn met een dergelijk evenement. Maar ook gezinnen met jonge kinderen vinden het leuk om elkaar te treffen bij deze gelegenheid en nemen de kinderen gewoon mee. Met onze plannen voor het verbeteren van het groen in de straten en het organiseren van een buurtbarbecue richten we ons op bewoners van alle leeftijden en misschien juist wel op de dertigers, de veertigers en de vijftigers.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Het burendagontbijt kunnen wij op basis van onze ervaringen van vorig jaar herhalen. - Bewoners aansporen om op Burendag de aanblik van hun straat of buurt te verbeteren. Hier zullen we nog wel flink aan moeten trekken en kunnen we misschien wel steun bij gebruiken. (PR/ Hoe bereik je mensen zonder betweterig over te komen?) - Bewoners aansporen om op Burendag een gezellige activiteit als Buurtborrel of Buurtbarbecue te organiseren. Inderdaad nog wel een uitdaging. Misschien ook fijn om hierbij ondersteuning te krijgen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
in principe doen we het zelf

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Weet ik niet

Totale kosten van het project
1000 of 2000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Misschien gemeente?

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dat lijkt me niet nodig voor de plannen die wij nu hebben.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de flyer "Heb jij een goed idee voor je buurt?"

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
- Tips en inspiratie van andere initiatiefnemers - adviezen om de bewoners in het dorp te bereiken en mensen in beweging te krijgen om met elkaar iets leuks te organiseren in de straat

Ontmoetingsplek

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen