Moes- & Pluktuin 'Voor Mekaar'

Maria Kamperveen 17-11-2023
317 keer bekeken 0 reacties

Met dit project hebben we voor ogen om als bewonersgroep een moes-/pluktuin te maken waarmee we samen werken om van een onze wijk een mooier stukje Harlingen te maken, waarbij we omkijken naar elkaar en de omgeving waarin we wonen.

Kern

Naam
Oosterparkwijk

Aantal inwoners
7100

Gemeente
Harlingen

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Buurtkamer Voor Mekaar

Doelstelling
Buurtkamer ‘Voor Mekaar’ is een ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners. Zodat we elkaar leren kennen, mee kunnen doen in onze wijk, trots zijn op elkaar, elkaars talenten zien en ons plezierig en veilig voelen in de wijk.

Aantal leden
20

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De deelnemersgroep bestaan uit bewoners van de wijk Oosterpark van verschillende leeftijden en achtergronden. Mensen die hebben gewerkt als hovenier of groenvoorziening, jongeren die meer theoretisch zijn onderlegd en graag willen helpen met plannen en aanvragen. Door de brede range wordt er in de groep samen gewerkt en geleerd van elkaar.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
paulien@connexa.nl

Project

Doelstelling
Met dit project hebben we voor ogen om als bewonersgroep een moes-/pluktuin te maken waarmee we samen werken om van een onze wijk een mooier stukje Harlingen te maken, waarbij we omkijken naar elkaar en de omgeving waarin we wonen.

Beginsituatie
Er is een buurtkamer in de Oosterpark geopend in mei 2023 (als pilot), hier komen buurtbewoners samen. Bij de start is een groep begonnen om bij de benedenwoning de tuin te verbeteren door er aan de slag te gaan met een moestuin en een siertuin. Dit heeft binnen de bestaande groep tot enthousiasme geleid dat het idee is ontstaan om met het tegenover gelegen stuk grond aan de slag te gaan. In overleg met de gemeente mogen we hier een moes-/ pluktuin maken en wordt voorzien in een gebruikersovereenkomst. Er is medewerking van de woningcoöperatie om te helpen om (mocht het nodig zijn) de grond weer in oude staat te herstellen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Oosterparkwijk is een wijk met veel inwoners die vallen binnen de categorie ' lage sociale economische status'. T.o.v. andere wijken in de gemeente wonen hier mensen met meer psychische kwetsbaarheden, hoge eenzaamheidgevoelens, meer criminaliteit/schulden/verslavingen. Met dit project willen we inzetten op zelfregie en verhoging van de sociale cohesie, verlaging van eenzaamheid, verbetering van mentale en fysieke gezondheid en anderzijds ook een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de wijk. Tot slot brengt de moestuin ook gezonde groente en fruit op, wat eveneens een mooie opbrengst is voor ons.

Onderdeel van een groter geheel
Inwoners uit de gemeente Harlingen en met name uit het Oosterpark, zijn welkom om een kopje koffie of thee te drinken of zelf iets te organiseren in de buurtkamer. Het was in eerste instantie een pilot van een jaar om te verkennen of de buurtkamer een positieve bijdrage oplevert in de wijk. De pilot is inmiddels verlengd met een jaar en er is een beleidswens in de maak voor het jaar 2025. De insteek is ook dat organisaties die veel in de wijk actief zijn hun spreekuur kunnen houden in de buurtkamer. Zo komen ze makkelijker in contact met de buurtbewoners en kunnen ze activiteiten vanuit hier organiseren. ( zie ook https://www.harlingen.nl/buurtkamer-voor-mekaar en https://www.facebook.com/people/Buurtkamer-Voor-Mekaar-Karveelstraat-36-Harlingen/100094655417535/?sk=photos )

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Allereerst de bewoners die nu deel uitmaken van de vrijwilligersgroep hebben voordeel bij het project; maar we zijn een open groep, andere bewoners kunnen zich tijdens het proces aansluiten. Daarnaast wordt bij een te grote opbrengst van de groente en fruit de spullen verdeeld in de wijk. Tot slot zijn we aan het verkennen of de nabij gelegen basisschool ook interesse heeft om aan te sluiten bij dit project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle ideeën worden verzameld en uitgewerkt, inventarisatie wie wat kan bijdrage en op welke manier, schetsen en planning worden gemaakt om in het voorjaar de eerste start te kunnen maken. Het uitvoerende gedeelte van daadwerkelijk aan de slag gaan.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Grondwerk en egalisatie, planning van uitvoering

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
10.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zowel de woningcorporatie als de gemeente zijn voornemens om mee te werken en te faciliteren. We zijn nog op zoek naar extra geldstromen om het project te bekostigen

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
De expertise van Arcadis zouden we graag inzetten voor schetsontwerp en technische oplossingen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de bijeenkomst in het Provinciehuis van 9 november in Leeuwarden

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
De expertise van Arcadis zouden we graag inzetten voor schetsontwerp en technische oplossingen Van de adviseurs de Best Practises/advies over fondsenwerving/draagvlak creëren

Moestuin

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen