1000 kuub in de knip

J. Weber 10-11-2021
55 keer bekeken 0 reacties

1. Communicatie en Samenwerking: met elkaar, de gemeente en kennisinstituten 2. Minder energie gebruiken: besparen, isoleren, verbruik vergelijken 3. Nieuwe energie en Spijtvrij: ervaringen delen, "blauwdruk" 4 type woningen samenstellen 4. Betere gesprekspartner: met de gemeente en bedrijven

Kern

Naam
Den Hoorn,

Aantal inwoners
9.000

Gemeente
Midden Delfland

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
1000 kuub in de knip

Doelstelling
samenwerking energietransitie

Aantal leden
8 leden

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
kennis en ervaring betreffende de energietransitie communicatie, enthousiasme en samenwerking ervaring met een geslaagd groen project in 2021 via Kern met Pit bereidheid om informatie te delen!

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
1000kuubindeknip@gmail.com

Project

Doelstelling
1. Communicatie en Samenwerking: met elkaar, de gemeente en kennisinstituten 2. Minder energie gebruiken: besparen, isoleren, verbruik vergelijken 3. Nieuwe energie en Spijtvrij: ervaringen delen, "blauwdruk" 4 type woningen samenstellen 4. Betere gesprekspartner: met de gemeente en bedrijven

Beginsituatie
Er is veel kennis en er zijn veel duurzame activiteiten ondernomen maar we weten het vaak niet van elkaar. Daarnaast is er twijfel en onzekerheid over wat wijsheid is en welke investeringen mogelijk straks overbodig zijn. de huidige situatie: * Er is een commissie "van het gas af" actief vanuit de wijk/bewonersvereniging. Deze is al langere tijd bezig met het onderwerp energietransitie en hebben veel, ook zeer technische, kennis van het onderwerp. Zij hebben ook contacten met de gemeente en andere initiatieven. Niet alle bewoners zijn hiervan op de hoogte en niet alle buurtgenoten zijn aangesloten bij de vereniging * een aantal wijkbewoners heeft deelgenomen aan de enquette van de gemeente over de energietransitie enkele wijkgenoten hebben daarna nog deelgenomen aan de meedenkgroep energietransitievisie . * er zijn meerdere buurtbewoners die al duurzame (deel)oplossingen in hun huis hebben toegepast of van plan zijn duurzame stappen te nemen dit is vaak alleen bekend bij de directe buren * de gemeente heeft een globale transitievisie gepresenteerd maar nog geen concrete en duidelijk omlijnde plannen per wijk * door onze regio loopt straks een warmtenet van de havens Rotterdam naar Den Haag * er zijn boringen voor geothermie gedaan in onze gemeente om glastuinbouw van energie te voorzien mogelijk kunnen ook huishoudens hierop worden aangesloten. er gaat ook kostbare tijd verloren omdat er veel wordt gepraat, gewikt, gewogen en getwijfeld: * door de bewoners die zich afvragen wat gemeente gaat doen * door de gemeente die niemand wil dwingen * omdat 80% van de woningen in onze gemeente (volgens de gemeente) van de eigenaar-bewoner is

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het is daarom de hoogste tijd om kennis en ervaringen te koppelen en met elkaar te delen. Om van elkaar te leren en in kaart te brengen wat zinvolle stappen zijn per type woningen "BLAUWDRUK" Om te benoemen wat je sowieso kunt doen los van beslissingen van anderen "SPIJTVRIJ" Met deze inzichten kun je eenvoudiger een meerjarige planning maken en mogelijk samen uitvoeren

Onderdeel van een groter geheel
De energietransitie, minder en nieuwe energie gebruiken, zelf energie opwekken en opslaan.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen in de wijk die mee wil doen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
communicatie: 1000kuubindeknip is gestart door 3 buurbewoners Het eerste contact met de werkgroep " van het gas af" en de bewonersvereniging is al geweest en we gaan samenwerken! We hebben samen een teamuitje gepland op 13 november naar de beurs : HUIS & ENERGIE We gaan onze activiteiten aanmelding als project voor 2022 bij Kern met Pit. We hebben 4 Doelstellingen bewoners uitnodigen om mee te doen via een nieuwsbrief een website maken met info, tip&trucs thema-bijeenkomsten organiseren met en door buurtbewoners onderling vergelijken van ons energieverbruik, bij elkaar kijken naar duurzame oplossingen n.a.v de eigen bevindingen en gevonden oplossingen , verzamelde info en kennis " blauwdruk" 4 type woningen samenstellen voor inzicht in "Spijtvrij" handelen Onderzoeken wat zijn onze opties als wijk is het mogelijk zelfvoorzienend te zijn? Praten met de gemeente: wat willen we en wat kunnen we? inzicht welke subsidies er zijn voor verduurzamen woningen en wijk Samenwerken en samen uit laten voeren van duurzame maatregelen Bedrijven: Er wordt nu bv. al, op kleine schaal, met 5 buren gekeken of we samen glas kunnen laten vervangen

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
mogelijk onderzoek naar wijkoplossingen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Weet ik niet

Totale kosten van het project
Alle woningen zijn van particuliere eigenaars/bewoners. Kosten hebben we zelf in de hand. Als we als wijk iets willen ondernemen zal dat niet binnen dit jaar zijn

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja dat gaan we zeker doen! We zijn naar twee netwerkbijeenkomsten geweest: " De uitdaging van Midden Delfland" Bedoeld om nieuwe netwerken te maken tussen gemeente, bedrijven en burgerinitiatieven. Zodat we elkaar te kunnen vinden en helpen liefst met gesloten beurs. We hebben ons daar als project gepresenteerd en genetwerkt. We hebben ook de Green Village van de TU Delft bezocht en hun duurzame oplossingen en experimenten bekeken en kennis gemaakt met een Delftse organisatie die burgerbelangen in de energietransitie behartigd. De werkgroep heeft ook meerdere contacten bij gemeente en TU etc

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We kunnen zeker hulp gebruiken bij het onderzoek wat we als wijk kunnen doen aan de energietransitie.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben afgelopen jaar met een groen project meegedaan aan Kern met Pit 2021. "500m2 nieuw groen op de Oude Veiling" en zo DE LEUKSTE EN GROENSTE STRAAT VAN DEN HOORN WORDEN Dit is aardig gelukt en dat smaakt naar meer! Er gaat nu een groep door met het groen en we starten ook 1000kuubindeknip

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hebben de laatste keer ervaren dat het heel effectief is om een uitdaging aan te gaan voor een jaar. Er zijn deadlines, de tijd is beperkt en daardoor blijft het snel, leuk en vol energie! De adviseurs, Marjan en Lucas, waren enthousiast, bezochten ons coronaproof en gaven daarmee het project extra gewicht en vrolijke energie! Zij hadden goede adviezen en waren positief, toegankelijk en lekker praktisch. Het promotiepakket was ook heel welkom en is goed gebruikt. We hopen ook deze keer mee te kunnen doen!

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Duurzaamheid

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.