Natuurlijke Speeltuin 't Gave

Henriette van Adrichem 09-10-2023
171 keer bekeken 0 reacties

Het projectdoel wat wij willen bereiken is het bevorderen van de leefbaarheid, de gemeenschapszin & het welzijn door het realiseren van een openbare, duurzame en natuurlijke speeltuin.

In samenwerking met de gemeenschap heeft Stichting Dorpshuis Oostwold het initiatief genomen om een sociaal maatschappelijk project te realiseren in Oostwold ten behoeve van de leefbaarheid, de gemeenschapszin & het welzijn. Met het initiatief willen wij een openbare, duurzame en toegankelijke speelvoorziening realiseren (“Natuurlijke Speeltuin ’t Gave”). Wij hopen de speeltuin te realiseren naast het MFC De Gaveborg in Oostwold aan de Boomgaard. Om dit project te kunnen bewerkstelligen hebben wij diverse sponsoracties (crowdfunding en sponsorloop) op touw gezet en gaan wij ook verschillende activiteiten uitvoeren, zoals pr- en communicatie (de gemeenschap blijven informeren door bijeenkomsten te organiseren in het MFC en de pers/media aanschrijven) en grondwerkzaamheden. Dit doen wij in samenwerking met andere dorpsbewoners, omwonenden en lokale organisaties/ondernemingen.

Kern

Naam
Oostwold

Aantal inwoners
700

Gemeente
Westerkwartier

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dorpshuis Oostwold

Doelstelling
Inzetten voor het plaatselijk verenigingsleven en activiteiten die het functioneren van de dorpsgemeenschap (zoals de gemeenschapszin en het welzijn) en de leefbaarheid bevorderen

Aantal leden
25

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het organiseren van draagvlak voor het project, het werven van vrijwilligers, het organiseren van bijeenkomsten voor de dorpsgemeenschap en crowdfunding/sponsoracties opzetten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@gaveborg.nl

Project

Doelstelling
Het projectdoel wat wij willen bereiken is het bevorderen van de leefbaarheid, de gemeenschapszin & het welzijn door het realiseren van een openbare, duurzame en natuurlijke speeltuin.

Beginsituatie
Door de gevolgen van de coronapandemie (waaruit is gebleken dat wij de openbare ruimte meer zijn gaan waarderen) en de gewijzigde samenstelling van het dorp (meer gezinnen met jonge kinderen) is het belangrijk om de leefbaarheid, de gemeenschapszin & het welzijn in het dorp in stand te houden en te bevorderen. Wij als Stichting zetten ons in om de leefbaarheid, het welzijn en de sociale cohesie in Oostwold in stand te houden en te bevorderen. Dit doen wij door naar de dorpsbewoners en omwonenden van Oostwold te luisteren en bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren. In de afgelopen maanden zijn er verschillende plannen en wensen en behoeften van en voor de gemeenschap besproken en gedeeld door middel van een optrommelactie georganiseerd door de Stichting. Deze ‘trommel’ gaat van deur tot deur. De buren geven de trommel steeds door aan de volgende buren. Een van de vragen die op het formulier van de optrommelactie stond is: ‘’dit vind ik belangrijk in/voor mijn buurt….’’. Hieruit kwamen vele ideeën zoals een wandelroute, pluk en/of moestuin en een natuurlijke speelplek voor kinderen. Een ruime meerderheid van de briefjes toont aan dat de dorpsbewoners en omwonenden een openbare, duurzame en toegankelijke speelvoorziening in het dorp zouden willen. Op dit moment is er namelijk geen geschikte speeltuin voor kinderen van circa 2 tot 14 jaar. Ook zijn wij langs de deuren gegaan om te vragen of bewoners/omwonenden open staan voor de komst van een speelvoorziening en eventueel een financiële bijdrage willen geven. Wij hebben veel mensen aan de voordeur gesproken. De mensen die wij hebben gesproken staan achter de komst van de speeltuin en hebben ook financiële bijdrage geleverd. Daarnaast zijn de kinderen uit Oostwold gevraagd om creatieve ontwerpen te maken over hoe zij de inrichting van de speeltuin voor zich zien. De kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4 van de basisschool SWS De Gavelander hebben actief geparticipeerd en verschillende tekeningen aangeleverd. Tevens is er een crowdfunding en sponsorloop georganiseerd en heeft de gemeente toestemming gegeven om de beoogde locatie naast MFC De Gaveborg te gebruiken voor de speeltuin.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Met het project leveren wij een bijdrage in het verbeteren van de woonomgeving. Door de gewijzigde samenstelling van het dorp, de gevolgen van de coronapandemie en de algemene ontwikkelingen waaruit blijkt dat kinderen steeds minder vaak en minder lang buiten spelen, is het noodzakelijk om dit project voor het dorp Oostwold te realiseren. De speeltuin bestaat uit 6 duurzame hardhouten speelattributen geïnstalleerd op geel zand. De speeltoestellen gaan minimaal 10 jaar mee, is voor alle kinderen te gebruiken (in het bijzonder voor kinderen van circa 2 tot 14 jaar) en vergt weinig onderhoud. Met het realiseren van deze natuurlijke speeltuin spelen wij ook in op de toekomst (naast het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, draagt het ook bij aan duurzaamheid en klimaatadaptie) en alle onderdelen van de voorziening zorgen ervoor dat het project toekomstbestendig is.

Onderdeel van een groter geheel
Nee ons project is geen deel van een groter geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle kinderen uit Oostwold en omgeving (in het bijzonder de leeftijdsgroep 2-14 jaar).

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij gaan fondsen/subsidiepartijen aanschrijven voor de financiering van dit project, bijeenkomsten voor de gemeenschap organiseren om alle ontwikkelingen te delen m.b.t. het project, de pers/media aanschrijven, grondwerkzaamheden uitvoeren (o.a. cunet uitgraven en ondergrond aanleggen) en uiteindelijk een opening organiseren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het leveren en installeren van de speeltoestellen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Circa € 60.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja wij vragen hulp van buitenstaanders om het project te kunnen financieren, om het te kunnen aanleggen (grondwerkzaamheden) en andere werkzaamheden, zoals pr- en communicatieactiviteiten en het organiseren van een opening.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment niet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben in het verleden meegedaan met Kern met Pit en zo zijn wij weer in aanmerking gekomen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het inzetten van sociale media en het financieringsvraagstuk.

Afbeeldingen

Speeltuin

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen