Schuur Joeswert

dirk doeglas 10-11-2023
140 keer bekeken 0 reacties

De schuur naast molen Joeswert verbouwen en ontwikkelen tot dagelijkse ontmoetingsruimte en multifunctionele ruimte. Primair voor het dorp en door het dorp. Secundair: voor de bezoekers van de molen, de winkel, het dorp, de provincie en daarbuiten. Dorpsmaaltijden, koken en bakken en terras.

Kern

Naam
Feerwerd

Aantal inwoners
250

Gemeente
Westerkwartier

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Schuur Joeswert

Doelstelling
Leefbaarheid en saamhorigheid in Feerwerd verbeteren

Aantal leden
15

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Steek de koppen bij elkaar en maak plannen, probeer daarbij eenheid te vinden, en kijk vooral wat eventueel realiseerbaar is. Laat je daarbij ook afschrikken door gedachten als .. dat is nooit realiseerbaar. Blijf met elkaar in contact en organiseer periodiek overleg. Zorg voor voortgang, verdeel taken. Neem contact op met mensen die wellicht kunnen helpen, of die tips kunnen hebben. Zoek financiering, kijk naar subsidiemogelijkheden, enzovoorts.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dirk@doeglas.nl

Project

Doelstelling
De schuur naast molen Joeswert verbouwen en ontwikkelen tot dagelijkse ontmoetingsruimte en multifunctionele ruimte. Primair voor het dorp en door het dorp. Secundair: voor de bezoekers van de molen, de winkel, het dorp, de provincie en daarbuiten. Dorpsmaaltijden, koken en bakken en terras.

Beginsituatie
De beginsituatie was dat de schuur naast molen Joeswert in Feerwerd in 2015 voor nieuw gebruik ingericht ging worden en dat de molenaar van Joeswert open stond voor aanvullende ideeën daarover. Daarop is er met een aantal enthousiaste dorpsgenoten een plan ontwikkeld. De eerste stappen van dit plan zijn reeds gerealiseerd. Er is wat grond aangekocht van de gemeente en de buren, voor het plaatsen van een toilet-unit. Daarnaast is er ondertussen geregeld dat de schuur Joeswert gebruikt mag worden als winkel en ontmoetingsruimte. Dus officiële toestemming om afwijkend van het bestemmingsplan activiteiten te organiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Feerwerd is een klein dorp met 250 inwoners in de kern, waar praktisch geen enkele voorzieningen zijn in de zin van winkels of andere plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Al is er natuurlijk een kerk, waar af en toe muziek georganiseerd wordt, en ook een dorpshuis dat gebruikt wordt voor ouderen gymnastiek, yoga en de jaarlijkse toneelvoorstelling. Het dorpshuis is daarnaast nooit open voor koffie of wat dan ook. Molen Joeswert zorgt voor bedrijvigheid in het dorp. Er komen veel mensen op de molen af en vooral ook naar winkel van de molen. Joeswert levert meel aan duizend afnemers per jaar. Die mensen brengen reuring in het dorp. Daarnaast komen er bij mooi weer ook veel mensen in Feerwerd. Er is altijd wat te doen bij Joeswert, maar de omstandigheden zijn verre van ideaal. Geen comfort: geen toiletten, geen verwarming, en geen water. Al zijn er ondertussen al wel een aantal stappen gemaakt en gerealiseerd.

Onderdeel van een groter geheel
De hele verbouwing van de schuur Joeswert is een groot project. Met een totale kostenraming in 2018? van circa twee ton (gecalculeerd door Lubbertusbouw in Groningen). We bezinnen ons op dit moment over de volgende deelprojecten: 1) Aanleg toilet-unit, 2) Isoleren van de wanden van de schuur + dakspanten, en 3) vervangen van het golfplaten dak, door een pannendak. We zijn daarover nog in beraad over welk plan haalbaar is binnen 1 jaar.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Gegeven het feit dat er in het dorp Feerwerd geen winkels zijn, en dus geen ontmoetingsplekken voor de bewoners, zou een multifunctionele schuur voor alle dorpsbewoners een voordeel zijn. Om de krant te lezen, koffie te drinken en een praatje met elkaar te maken. Elkaar te ontmoeten. En ook andere bezoekers van de winkel en de molen te ontmoeten. Dat gebeurt nu natuurlijk al, maar nog niet optimaal, omdat de omstandigheden niet optimaal zijn. Hier kunnen mensen elkaar vragen naar hulp, een pak melk of koffie, of wat dan ook.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Als projectgroep proberen we zoveel mogelijk zelf te realiseren. Het grootste probleem daarbij is de financiering van de gewenste verbeteringen. In principe zijn er genoeg Feerwerders bereid om de handen ineen te slaan om de klussen aan te pakken. Feitelijk ontbreekt het op dit moment aan geld / subsidie(s) om de volgende fase van het project te realiseren. Afhankelijk van bovengenoemde mogelijkheden voor vervolg, zullen we een nader gespecificeerd vervolg traject benoemen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Architect en calculator. Reeds gedaan en uitbesteed.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Met behulp van een architect en een aannemer die de kostencalculatie heeft gedaan, kwamen de totale kosten van de verbouwing van de schuur op globaal twee ton uit. Maar we pakken het natuurlijk stukje bij beetje aan. De kosten voor de verschillende deel projecten, zoals hierboven benoemd, zijn nog niet berekend. Volgt.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zowel ten aanzien van de financiering van het totale project, dan wel de deelprojecten, wordt steeds naar investeerders dan wel "weldoeners" gezocht. Dat heeft ondertussen geleid dat er door de gemeente toestemming is gegeven om de schuur te gebruiken als ontmoetingsruimte, afwijkend van het bestemmingsplan. Daarnaast is het plan om binnenkort een crowdfunding actie op te zetten voor extra financiering van de aanpak van de plannen. Nog niet nader uitgewerkt. Vanuit de projectgroep is voldoende steun en mankracht om mee te werken aan het realiseren van de verschillende deelprojecten.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Alle hulp is welkom om te kijken op welke manier we ons project vooruit kunnen krijgen. We hebben al een architect betrokken bij dit project, die de plannen heeft opgesteld en uitgewerkt. Wellicht kan Arcadis daar nog haar nuttige inzicht over geven.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via internet en zoeken naar subsidie mogelijkheden.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen op de eerste plaats op ondersteuning van ons plan. Als projectgroep denken we met ons plan een belangrijke functie in Feerwerd te kunnen vervullen. Het mist ons op dit moment aan inzicht en middelen om onze doelen te realiseren. Dus graag hulp en advies.

Ontmoetingsplek

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen